header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Voorval training JB2 d.d. 11 december jl.

16-12-2008
Na afloop van de traning van de JB2 van vorige week donderdag hadden zich een aantal jongens - niet zijnde leden van HBS - verzameld op ons complex. De achterliggende reden was dat een lid van Strawberries meende verhaal te moeten komen halen voor een overtreding tegen hem begaan in de wedstrijd die de beide teams kort daarvoor hadden gespeeld. Hij had daartoe wat vrienden opgetrommeld die hem vergezelden.
Voordat een en ander uit de hand kon lopen was door ingrijpen van H1 en volwassen gedrag van onze eigen jongens de zaak in de kiem gesmoord.
Duidelijk mag zijn dat wij dergelijk gedrag mede in het kader van sportiviteit en respect niet accepteren. Niet van onze eigen leden en derhalve net zomin van leden van andere verenigingen.
Onze vereniging moet een veilige plaats zijn om te komen, te trainen en te spelen. Reden om contact op te nemen met Strawberries. Dankzij vlot en professioneel optreden van het bestuur aldaar is de betrokkene opgespoord en inmiddels gestraft. 
Het bestuur benadrukt overigens dat het hier gaat om een actie van een enkeling en niet om een teamactie van Strawberries.
Met vriendelijke groet
 
Dion Achterberg - Voorzitter
  
 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram