header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Verslag vergadering Gemeenteraad inzake verlichting KG-3

20-11-2008

Vorige week hebben we jullie opgeroepen aanwezig te zijn bij de vergadering van de gemeenteraad over een spoedberaad omtrent de aan ons afgegeven vergunning voor de aanleg van de verlichting van KG-3.

Een aantal HBS’s waren daarbij aanwezig en die hebben een fraai staaltje politiek gekibbel gezien, waar niemand meer wat van begreep.

Want stelden raadsleden: moet er sprake zijn van een spoeddebat. Dat vonden wel een aantal raadsleden: zij die de oproep hadden gedaan, maar de anderen – en dat waren de meeste -, zagen geen spoedeisend belang. Dus het kon naar een volgende reguliere vergadering en dat leken ook de meeste wel te vinden, want dan kon het eerst nog eens in de volgende vergadering van de commissie, besproken worden. En die volgende commissie vergadering is 3 december 2008. Dus maak die avond maar vast vrij in je agenda en kom nu echt eens allemaal. Het voordeel van een commissievergadering is ook dat je wat mag zeggen. Dat is ook wel zo democratisch, want wij hebben wel 1.300 leden, en dat zijn er meer dan de meeste van die partijen, die onze vergunning willen herzien als stemmers hebben!

Er is dus niets beslist en wij gaan door met waar we mee bezig zijn.

Die HBS’ers die wel aanwezig waren, danken wij voor hun aanwezigheid en voor hun support, er was er zelfs een bij, die leek in te grijpen tijdens beraadslagingen!!

Dus kom echt allen 3 december 2008, tenzij het weer verzet zou worden maar daar houden we je van op de hoogte.

HBS bestuur

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram