header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

agenda ALV 31 oktober 2008

25-10-2008
Agenda ALV HBS 31 oktober 2008 start 20.15 uur:

1. Opening 20.15 uur
2. Berichten van verhindering
3. Mededelingen en ingekomen stukken
- stand van zaken verlichting veld 3
4. Vaststellen verslag ALV d.d. 20 06 2008
5. Financieen:
- vastellen begroting 2008/2009
- verslag kascontrolecommies
- vaststellen jaarverslag 2007/2008
- decharge penningmeesters en voorstel nieuwe kascontrole commissie
- voorstel incasso lidmaatschapscontributie

Voorstel A:
Iedereen betaald via automatische incasso; € 15 extra kosten voor diegene die dat niet willen/kunnen/doen.
Termijnbetalingen kunnen alleen voor bedragen boven de € 200. Bedragen tussen € 200 en € 300 mogen in max. 2 termijnen betaald worden.
Alles boven de € 300 kan in max. 3 termijnen betaald worden.

Of

Voorstel B:
Iedereen betaald via automatische incasso; € 15 extra kosten voor diegene die dat niet willen/kunnen/doen.
Elk lid betaald in 2 termijnen, begin september en begin november. Geen uitzonderingen.

6.Samenwerking HBS/SEAH - investeringsplannen:
a.Voorstel aanleg verlichting KG3 - Aanneemsom circa € 30.000 excl OBFinanciering geheel uit eigen middelen - vermoedelijke aanleg in december 2008
b. Voorstel aanleg waterveld op KG-1 - verwachte kosten circa € 350.000excl OB Financiering deels uit eigen vermogen, deels circa € 200.000 middels een op te nemen lening.Vermoedelijke aanleg in juli 2009.

Voor beide voorstellen wordt conform de statuten toestemming van de ALV gevraagd.
c. Nieuwe clubhuis - hier liggen inmiddels een drietal opties:
- Renoveren en uitbreiden huidige clubhuis
- Sobere nieuwbouw
- Nieuwbouw voor een HBS in de 21e eeuw
Vermoedelijke start in juli 2010.In de volgende ALV komt het bestuur van HBS/SEAH met uitgewerkte plannen en begrotingen waarin wij toestemming zullen vragen om deze investeringsverplichtingen te kunnen aangaan.
7. Scheidsrechterscommisie
8. Benoeming Joris Brüggen - voorzitter sponsorcie. - tot lid van het bestuur.
9. Presentatie resultaten Sponsorcie. en overige geplande activiteiten.
10. Vaststellen datum volgende ALV.
11. Secretariaat.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram