header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Vooraankondiging ALV - 31 oktober 2008

25-9-2008
In de laatste ALV hebben we afgesproken om een extra ALV in te lassen om een aantal zaken af te kunnen ronden. Toegezegd was om dat in September te doen. Helaas is dat niet mogelijk gebleken.De reden daarvoor is dathet klaarmaken en controleren van verschillende essentielestukken wat langer zal durendan voorzien dooropeenvolgende afwezigheid van mensen. Het bestuur betreurt dat maar realiseert zich ook dat het niet zinvol zou zijn om stukken aan de ALV te presenteren die niet volledig zijn.
 
Als nieuwe datum is nu in overleg met het bestuur van de SEAHvrijdag 31 oktober aanstaande gepland.
 
Mocht u punten hebben voor de vergadering dan kunt u deze derhalve tijdig voorbereiden en ter kennis van het bestuur brengen zodat ze op de agenda geplaatst kunnen worden.
 
DionAchterberg
Voorzitter HBS
 

Jeugd

Senioren

Gerelateerde nieuwsberichten

Sponsoren


Facebook

Instagram