header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Algemene ledenvergadering op woensdag 4 februari

Nieuws afbeelding 4-2-2015
De algemene ledenvergadering is op woensdag 4 februari aanstaande in het clubhuis van HBS. Aanvang 20:00 uur.

In de ledenvergadering van 18 juni 2014 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2013-2014.In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:

- het verslag van de ALV van 5 maart  2014,
- de nieuwe hockeyorganisatie;
- de assortiment- en prijsveranderingen van de Seah;
- het aftreden van de bestuurslid breedtehockey Menzo de Muinck Keizer en de benoeming van secretaris Alice Binnendijk.
 
De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 18 juni 2014 zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van deze website in de map Documenten, de submap Notulen ALV. De presentaties zijn te vinden in de map Presentaties ALV.
 
In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 4 februari

Op de agenda staat onder meer:
 
- het verslag van de ledenvergadering van 18 juni 2014
- de benoeming van de kascommissieleden Frank de Smit en Martijn Snijder
- het goed te keuren jaarverslag seizoen 2013-2014 
- definitieve begroting voor seizoen 2014-2015
- nieuw huishoudelijk reglement en bestuursreglement
- meerjarenplanning investering velden
- integriteitsbeleid HBS en de invoering van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Het jaarverslag, het nieuwe huishoudelijke reglement en bestuursreglement zijn terug te vinden in het besloten gedeelte van de site - eerst inloggen - in de daarvoor bestemde mappen (Notulen ALV en Huishoudelijke Reglement).

Leden kunnen tot uiterlijk zondag 1 februari zelf agenda-onderwerpen inbrengen. 

Deze kunt u mailen naar het secretariaat. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. Op de vergaderingen zullen handouts van de jaarcijfers en de voorlopige eerste halfjaarcijfers 2014/2015 worden uitgereikt.

Heeft u vragen over de agenda en de notulen, dan kunt u die mailen naar [email protected] 
 
Marten van Vliet
voorzitter
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram