header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Leden stemmen in met contributies seizoen 2014-2015

19-7-2014
Op de ledenvergadering van 18 juni jongstleden zijn de contributies voor het seizoen 2014-2015 vastgesteld en goedgekeurd. De verhogingen bleven beperkt, veelal onder de 1%, ook omdat vorig seizoen de contributies fors zijn opgetrokken. 

De jaarlijkse zaalhockeycontributie werd 3% duurder onder meer door de oplopende kosten voor zaalhuur. Daarnaast werden de administratiekosten met 10% opgehoogd. De aanpassingen zijn inmiddels elders op de site doorgevoerd.

Het bestuur van HBS


Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram