header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

HBS zoekt nieuw bestuurslid breedtehockey

2-4-2013

Bestuurslid breedtehockey Jacqueline Breekveldt gaat na 3 jaren het bestuur verlaten. Op de ledenvergadering van woensdag 5 juni neemt zij in het clubhuis afscheid.

Haar functie is inmiddels vacant gesteld en geïnteresseerden kunnen zich (anoniem) melden via [email protected]  of natuurlijk direct contact opnemen met Jacqueline. Het functieprofiel van het bestuurslid breedtehockey is beschikbaar in de bijlage.

Bestuursleden worden volgens de statuten van deze vereniging benoemd voor een periode van drie jaar. Een bestuurder mag voor maximaal twee zittingsperiodes van drie jaar benoemd worden.

Op de komende ALV neemt ook voorzitter Dion Achterberg afscheid na zes jaar de voorzittershamer gehanteerd te hebben. Zijn functie staat al enige tijd vacant. Een opvolger is nog niet bekend.

Marten van Vliet
secretaris
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram