header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Ledenvergadering verplaatst naar vrijdag 29 juni

19-6-2012
De algemene ledenvergadering is verplaatst naar vrijdag 29 juni. Het is het bestuur niet gelukt om tijdig de voorbereiding van de ALV af te ronden. Op vrijdag is er overigens geen EK-voetbal.

De door het bestuur goedgekeurde notulen van de ledenvergadering van woensdag 7 december 2011 zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van deze website.
 
Tevens vindt u daar de 3D-presentatie van Tuiz&Tuin - het conceptplan voor de herinirichting van het buitenterrein - terug.

In de ledenvergadering dvan 7 december deed de kascommissie verslag van de financiële huishouding van HBS en gingen de leden ondermeer akkoord met:

- het jaarverslag van 2010-2011
- herbenoeming Kascie (Theo Verzijlbergen en Kees Komin)
- herbenoeming bestuurslid Joris Brüggen en
- de benoeming tot erelid van Herman Westerhoud
 
Op de komende ledenbijeenkomst van vrijdag 29 juni staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
 
- decharge penningmeester a.i. Gert Teunizen
- herbenoeming secretaris Marten van Vliet (2e termijn)
- benoeming penningmeester Erwin Melger en Rob Schuurman (1e termijn)
- contributies 2012-2013
- begroting 2012-2013
- voorlopig resultaat 2011-2012
- meerjarenplanning 2012-2015
 
In de bijlage vindt u de agenda van de ALV van 29 juni.
U kunt tot uiterlijk woensdag 27 mei zlef agenda-onderwerpen inbrengen. Deze kunt u mailen naar het secretariaat. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

Heeft u vragen over de agenda en de notulen, dan kunt u die mailen naar [email protected]
 
Marten van Vliet
secretaris
Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram