header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Woensdag 7 december leden bijeen; cijfers beschikbaar

5-12-2011
Woensdag7 december  komen de leden van HBS weer bijeen om 20:00 uur voor de algemene vergadering in het clubhuis.
 
De notulen van de laatste ALV van 25 mei 2011 en het (verkorte) jaarverslag van de vereniging zijn beschikbaar (in het besloten gedeelte) van deze website. Een uitgebreidere versie en de geconsolideerder cijfers (met de Seah) komen later deze week beschikbaar.
Deze worden ter goedkeuring aan de leden voorgelegd op maandag 7 december.
 
Tijdens deze bijeenkomst wordt verantwoording afgegeven over de financiële ontwikkeling van de vereniging in het afgelopen seizoen 2010-2011. De kascommissie doet dan ook verslag van haar controletaak.De leden kunnen vervolgens goedkeuring geven aan aan deze verantwoording en het bestuur decharge verlenen over het afgelopen jaar. 
 
De definitieve agenda van de ALV is als bijlage aan dit bericht toegevoegd. Leden die nog agendapunten willen inbrengen, kunnen dat per mail doen tot zondag 4 december bij het secretariaat: [email protected]
 
Tot woensdag 7 december!
 
Marten van Vliet
Secretaris HBS
Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram