header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Leden op 13 oktober bijeen, agenda aangepast

Nieuws afbeelding 13-10-2010
Woensdag 13 oktober komen de leden van HBS weer bijeen om 20:00 uur. Op de ledenvergadering (ALV) zal het bestuursvoorstel zijn van het stemrecht voor gezinnen op de agenda staan, maar omdat zeker geen meerderheid van de leden aanwezig zal zijn, wordt binnen 6 weken een nieuwe ALV uitgeschreven.
 
De notulen van de laatste ALV van 2 juni zijn beschikbaar (in het gesloten gedeelte) van deze website. Deze worden ter goedkeuring aan de leden voorgelegd op 13 oktober.
 
Tijdens deze bijeenkomst van juni werd al een voorschot genomen op de voorgenomen statutenwijziging die in deze vergadering ter stemming wordt gebracht. Het voorstel tot de wijziging - aangepast zijn de artikelen 5, 6, 12, 13 en 19 - is in het besloten gedeelte van deze site te vinden.
 
Daarnaast zal de penningmeester in grote lijnen verslag doen van het boekjaar 2009/2010 en wordt ondermeer de voortgang van het nieuwe clubhuis besproken. De kascommissie zal op deze ALV geen verslag doen van haar bevindingen, omdat zij nog meer tijd nodig heeft om dit verslagjaar te beoordelen. De decharge van penningsmeester en bestuur voor het boekjaar 2009-2010  zal op de eerstvolgende ALV -  binnen 6 weken - plaatsvinden.
 
De aangepaste agenda van de ALV is als bijlage aan dit bericht toegevoegd. Leden die nog agendapunten willen inbrengen, kunnen dat per mail tot maandag 11 oktober doen bij het secretariaat: [email protected]

Verslag ALV van 2 juni

Het verslag van de ledenvergadering van 2 juni kunnen leden lezen op deze site lezen.
Daarvoor moeten zij wel eerst inloggen. Vervolgens kan in het linkermenu gekozen worden voor de menu-item Documenten  > vouw daarna het mapje Notulen ALV open door op het + te klikken.
 
Op deze bijeenkomst kwamen ondermeer de volgende onderwerpen ter tafel:
  • benoeming van Arnold Weijs als lid van verdienste
  • afscheid Heddy Gijbels als bestuurslid
  • benoeming Jacqueline Breekveldt als bestuurslid breedtehockey
  • conceptbegroting 2010-2011
Presentaties
De meeste presentaties uit de ledenvergadering (conceptbegroting 2009-2010) of voorstellen voor de ledenvergadering (statuten) kunt u ook als lid terugvinden onder het item Documenten, bij de mapje ALV Notulen. Wel eerst even inloggen.
Marten van Vliet
secretaris
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram