header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Leden HBS op woensdag 2 juni bijeen bij BVC

31-5-2010
Woensdag 2 juni komen de leden van HBS weer bijeen. Belangrijk thema op de ledenvergadering (ALV) is de bouw van het nieuwe clubhuis.
 
Helaas kunnen we de ALV vanwege de sloop niet in het eigen clubhuis houden. We wijken uit naar onze buren: de voetbalclub BVC aan de Bergweg. Aanvang: 20:00 uur.
 
De notulen van de laatste ALV van 7 oktober zijn beschikbaar (in het gesloten gedeelte van deze website). Deze worden ter goedkeuring voorgelegd op 2 juni.
 
Andere zaken die op de komende ALV aan de orde komen, zijn:
  • afscheid bestuurslid breedthockey Heddy Gijbels
  • benoeming nieuw bestuurslid breedtehockey Jacqueline Breekveldt
  • financieel verslag HBS-Seah tot en met mei 2010
  • stemrecht gezinnen

De voorlopige agenda van de ALV is als bijlage aan dit bericht toegevoegd. Leden die nog agendapunten willen inbrengen, kunnen dat per mail tot woensdag 26 mei doen bij het secretariaat: [email protected]

Verslag ALV van 7 oktober

Het verslag van de ledenvergadering van 7 oktober kunnen leden lezen op deze site lezen.
Daarvoor moeten zij wel eerst inloggen. Vervolgens kan in het linkermenu gekozen worden voor de menu-item Documenten  > vouw daarna het mapje Notulen ALV open door op het + te klikken.
 
Ook de vigerende statuten van deze vereniging (1979) en de nog te bekrachtigen statuten van deze vereniging (2010) zijn te vinden onder Documenten > Statuten.
 
Eerdere presentaties

Eerdere presentaties uit de vorige ALV's van ondermeer penningmeester Gert Teunizen (meerjaren begroting, contributievergelijking), architectenbureau MB (schetsen clubhuis) en bestuurslid topsport Robin Sheridan (waterveld en prestaties).

Ook deze presentaties kunt u terugvinden als lid onder het item Documenten, bij de mapje ALV Notulen en Nieuwbouw. Wel eerst even inloggen.

Marten van Vliet
secretaris
Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Gerelateerde nieuwsberichten

Sponsoren


Facebook

Instagram