header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Bloemendaal zegt eindelijk ja tegen licht op KG3

Nieuws afbeelding 21-4-2010
Het college van de gemeente Bloemendaal heeft dinsdag na een slepende procedure van meer dan 5 jaar definitief ingestemd met de plaatsing van 8 lichtmasten op het derde kunstgrasveld van hockeyclub HBS. Met de verlichting kan de hockeyclub de training- en wedstrijdfaciliteiten voor de huidige leden op het noodzakelijke niveau houden.
 
Voorzitter Dion Achterberg is opgetogen dat de kogel nu eindelijk door de kerk is: 'Wij zijn erg blij met de toestemming om de verlichting te plaatsen. Het is een erg lang proces geweest. De verlichting is in het belang van een goede ontwikkeling van onze jeugd en onze senioren. Het overleg met de buren hebben we als waardevol ervaren en we gaan binnenkort weer rond de tafel voor verder overleg.'
 
Eind 2008 legde de gemeenteraad de verleende bouwvergunning naast zich neer door te eisen dat er eerst constructief overleg zou plaatsvinden met alle belanghebbenden. Met dit overleg moesten de belangen van alle partijen tegen elkaar afgewogen worden. Pas als deze belangenweging in het voordeel van HBS zou uitvallen, zou de vergunning definitief verleend worden. Burgemeester en wethouders van Bloemendaal zouden op de gevolgde procedure toezien
 
In 2009 kwam HBS en de buurtbewoners vier maal bijeen om te praten over de belangen van sporters, natuur, verkeer en milieu en omwonenden. Daarnaast werd het plaatsen van de lichtmasten getoetst aan de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Wet Milieubeheer. Bij deze laatste wet wordt ondermeer gekeken naar de lichthinder, het tijdstip waarop de verlichting brandt en de geluidsoverlast. De toetsing bracht naar voren dat er de verlichting geen nadelige gevolgen heeft voor de natuur en het milieu en dat de lichtnormen niet worden overschreden.
 
Ook het verkeer van en naar HBS werd onder de loep genomen. Onderzocht werden de verkeersstromingen, de parkeermogelijkheden en de overlast (foutparkeren en parkeren in in de omliggende buurten). Ook hierin vond het college geen grond om de verlichting op het derde veld tegen te houden.

HSB toonde zich ook van goede wil door maatregelen te treffen om 'de overlast' voor de omwonenden in het weekeinde te beperken. Zo stimuleerde de vereniging het gebruik van parkeerkaarten op het terrein van de Kennemerduinen, moedigde leden aan om met de fiets te komen, verbeterde de bewegwijzering en 'verplichte' leden om op andere plekken dan bij HBS te verzamelen. Ook trof de vereniging voor eigen rekening tal van geluidswerende maatregelen.
 
Het college oordeelde positief over het gevolgde proces. Zo hebben alle partijen in alle openheid met elkaar gesproken en werd er vooral gedacht in oplossingen in plaats van het innemen van onwrikbare standpunten. Sportbeoefening gaat altijd samen met bepaalde vormen van overlast, maar door de komst van de verlichting zal deze overlast slechts 'zeer beperkt' toenemen, zo concludeert B&W. Met de gemeente is afgesproken dat overleg van HBS met de omwonenden vanaf nu een blijvend karakter krijgt.
 
Marten van Vliet
Secretaris

Reacties


Ellen Broug

21-4-2010 @ 08:27:11 |Geweldig nieuws; goed gedaan HBS!!!

Albert Neutel

21-4-2010 @ 13:00:59 |Pfff... na al die jaren. Gefeliciteerd! Is wel een feestje waard. Kan dan het licht op KG3 al symbolisch ontstoken worden op bv. de vrijwilligersborrel?

Laurens Bosch

21-4-2010 @ 13:17:25 |prima! eindelijk

Jonneke Prinsen

21-4-2010 @ 13:18:08 |Super!!

Patrice Polman

21-4-2010 @ 20:23:26 |Proficiat voor iedereen die zich bezig gehouden heeft met dit proces! De aanhouder wint!

Matthieu Prins

21-4-2010 @ 20:29:51 |Met de complimenten voor het bestuur!

Fleur Prins

21-4-2010 @ 20:39:10 |Super, deze ruimte hebben we hard nodig in de donkere winter!

Veronique Krot

22-4-2010 @ 20:29:10 |Goed nieuws.

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram