header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

ABC11D-jeugd gaat soms spelen op zondag

18-10-2009
De abc11d-jeugd gaat na de herfstvakantie soms op zondag spelen. Een tekort aan veldcapaciteit dwingt het bestuur tot het nemen van deze maatregel.
 
Door de toename van het aantal jeugdteams wordt HBS, maar ook andere verenigingen, de laatste jaren geconfronteerd met meer en meer problemen om de thuiswedstrijden op het eigen complex te spelen op de vertrouwde tijden en op zaterdagen.

Tekort aan velden

In de winterperiode heeft HBS voor de ABCD11-teams 17 tot 18 velden beschikbaar en kunnen er 15 tot 23 thuiswedstrijden gepland worden. Pas wannneer er kunstlicht op KG3 mogelijk is, wordt het aantal beschikbare velden en thuiswedstrijden iets groter. Maar daar kan HBS vanwege lopende juridische procedures vooralsnog geen rekening mee houden.
Vanaf de herfstvakantie tot en met het voorjaar heeft HBS gemiddeld eens per twee weken een tekort van 2 tot 3 velden. Een tekort van 4, zelfs 5 velden sluit het wedstrijdsecretariaat op dit moment niet uit. Incidentele inhaalwedstrijden kunnen het tekort aan veldcapaciteit verder doen oplopen.

Spelregels voor spelen op zondag

Dit heeft tot gevolg dat niet meer alle abc11d-wedstrijden op de zaterdag thuis gespeeld kunnen worden. Het bestuur van HBS heeft voor dit seizoen ingestemd om de regel 'jeugd alleen op zaterdag' tijdelijk los te laten. Bij het plannen van thuiswedstrijden worden vanaf 12 oktober de volgende uitgangspunten gehanteerd.

1. Thuiswedstrijden zoveel mogelijk bij HBS,
2. Zaterdag voor zondag,
gras op zaterdag gaat voor spelen op zondag
3. Wedstrijden omruilen (thuiswedstrijd wordt bij de tegenstander (op kunstgras) gespeeld,
4. Wedstrijden bij een 3e vereniging.

Doordat veel verenigingen in de regio eveneens een tekort aan velden hebben zullen de opties 3 en 4 beperkt mogelijk zijn. Een combinatie van de verschillende alternatieven zal vaak nodig zijn om alle wedstrijden te kunnen plannen. Bij verzoeken van andere verenigingen tot het spelen van uitwedstrijden op zondag gebeurt dit ook in overleg met de teams.

Alle alternatieven vergen veel afstemming met de teams, tegenstanders, managers, coaches en scheidsrechters. Het bestuur en de wedstrijdsecretariaten hopen derhalve op een constructieve medewerking van iedereen om er voor zorgen dat alle wedstrijden gespeeld kunnen worden.
Afspraken met wedstrijdsecretariaat senioren

Het wedstrijdsecretariaat van de abc11d en van de senioren h de afgelopen week met elkaar om de tafel gezeten. Het wedstrijdschema van de senioren op zondag blijft onveranderd om de koppeling tussen wedstrijd, scheidsrechter en bardienst te handhaven.

De abc11d-jeugd kan op twee momenten spelen op kunstgras: om 9.30 uur (1 kunstgrasveld) en om 17.30uur (3 kunstgrasvelden waarvan 2 verlicht). De gehele dag is er natuurlijk natuurgrasveld beschikbaar.
 
Geen wedstrijdtafel jeugd
 
Er is voor de jeugd geen wedstrijdtafel beschikbaar. De managers worden geïnstrueerd om de tegenstander op te vangen. Wel zal de bar bezet zijn, maar niet door senioren. Net als op de zaterdag zal dit door de ouders opgevangen moeten worden. Barbeheerder Peter zal daarbij voor de begeleiding zorgen.

Getracht wordt om 2 weken van te voren de planning voor de zondag gereed te hebben.

Vragen kunt u mailen naar [email protected]

Marten van Vliet   Rut Wakker                Jonneke Prinsen
secretaris              Wedstrijdsecretariaat   Wedstrijdsecretariaat
                             abcd11                       senioren

 

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Gerelateerde nieuwsberichten

Sponsoren


Facebook

Instagram