header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Leden bijeen op 5 juni

3-6-2009
Vrijdag 5 juni is de algemene ledenvergadering van mhc HBS.
 
Vanaf 20:00 uur vangt de vergadering aan in het clubhuis. Een half uur voor aanvang kunt u aldaar terecht.
 
Wij vragen onze leden  om zoveel mogelijk met de fiets naar de bijeenkomst te komen. Willen diegene die met de auto komen  in de daarvoor aangewezen parkeervakken parkeren of het parkeerterrein van de Kennemerduinen benutten.
 
Leden kunnen de de notulen van  de vorige ledenvergadering van 31 oktober 2008. teruglezen. Wel even inloggen, daarna kunt u  in de linkerkolom onder het mapje Documenten de notulen terugvinden.
 
De definitieve agenda van de vergadering is bij dit bericht bijgevoegd.
 
Tot een week voor de bijeenkomst van 5 juni kon u agendapunten voor de vergadering inbrengen.
 
Marten van Vliet
secretaris ai
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram