header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Aanmeldformulier  Aantal vragen: 1
 Aannamebeleid  Aantal vragen: 1
 Accomodatie  Aantal vragen: 1
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Algemene voorwaarden  Aantal vragen: 1
 Bardiensten  Aantal vragen: 1
 Contact  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 2
 Contributie restitutie  Aantal vragen: 2
 Foto protocol  Aantal vragen: 1
 Funkey  Aantal vragen: 1
 Geschiedenis van HBS  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 HBS Huisregels  Aantal vragen: 2
 Informatie  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap OPZEGGEN  Aantal vragen: 1
 Parkeerkaarten  Aantal vragen: 2
 Parkeren bij HBS  Aantal vragen: 1
 Seksuele intimidatie  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (maandagavond)  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (woensdagochtend)  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Vrienden van HBS  Aantal vragen: 1
 Vrijwilligers gezocht  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Foto protocol
Foto protocol HBS 

MHC HBS fotoprotocol


MHC HBS hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de eigen website, in geprinte uitingen (bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden), en voor social media zoals onder meer Facebook, Twitter en Instagram. In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan MHC HBS zich houdt als het gaat om foto’s van leden, begeleiders, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Redelijk belang

In veel gevallen valt beeldmateriaal waar personen duidelijk herkenbaar zijn onder persoonsgegevens en is schriftelijk toestemming benodigd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter aangegeven dat een foto niet altijd onder alle omstandigheden als bijzonder persoonsgegeven wordt gezien. In dat geval is toestemming niet noodzakelijk. Er kan namelijk een andere grondslag zijn voor de verwerking. In het geval van MHC HBS is de grondslag voor het plaatsen van foto’s op de verenigingswebsite, in een geprinte uiting of op sociale media; ‘redelijk belang’. De vereniging heeft namelijk een redelijk belang bij het plaatsen van foto’s om te kunnen communiceren over activiteiten, de club te promoten, te informeren, verslag te doen van wedstrijden en evenementen, een impressie te geven van de sfeer bij de vereniging. Wij vragen dan ook vooraf geen toestemming voor het plaatsen van foto’s.

Fotoprotocol
1. Maken van foto- en video-opnames
Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd in en om de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers en professionele- en of hobby fotografen Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn: Wedstrijden en toernooien, Verenigingsactiviteiten; (Zoals: Toernooien, Competitie, Evenementen en Trainingen). Binnen MHC HBS is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedruimtes.

2. Bewaking privacy bij gebruik van opnamen
MHC HBS draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de foto’s en video’s die geplaatst worden op de website, in nieuwsbrieven, facebook en voor geprinte uitingen gemaakt in opdracht van het bestuur.

Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, in nieuwsbrieven en/of facebook en of in geprinte uitingen ter promotie van de club wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

Door een trainer en/of coach en/of teamcaptain kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach en/of teamcaptain aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen gebruikt worden voor de website.

In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur.

Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee zoveel mogelijk rekening wordt gehouden bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.

3. Gebruik website & social media
MHC HBS beheert de website www.mhchbs.nl en de facebookpagina: https://www.facebook.com/MHCHBS/, alsmede het.instagram-account (webredactiehbs) en twitteraccount (@hbsbloemendaal).

De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;

Facebook heeft een promotiefunctie en is gericht op buitenstaanders.

Binnen MHC HBS bestaan geen officiële whatsappgroepen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor wat er binnen whatsappgroepen gebeurt die de naam MHC HBS dragen of zeggen gerelateerd te zijn aan MHC HBS.

Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en haar sociale media (zoals facebook ed) berust bij MHC HBS. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;

MHC HBS plaatst geen foto’s waar mensen raar/gênant op staan. Tenzij hier toestemming voor is gevraagd. Mocht een persoon desondanks toch vinden dat hij/zij hier beschamend opstaat dan zal deze foto op verzoek worden verwijderd.

Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;

4. Het gebruik van persoonlijke gegevens
Achternamen worden alleen geplaatst in het kader van nieuws. Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd.

5. Sancties
Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Indien van toepassing worden betrokken ouders direct geïnformeerd.

 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram