header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Aanmeldformulier  Aantal vragen: 1
 Aannamebeleid  Aantal vragen: 1
 Accomodatie  Aantal vragen: 1
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Algemene voorwaarden  Aantal vragen: 1
 Bardiensten  Aantal vragen: 1
 Contact  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 2
 Contributie restitutie  Aantal vragen: 2
 Foto protocol  Aantal vragen: 1
 Funkey  Aantal vragen: 1
 Geschiedenis van HBS  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 HBS Huisregels  Aantal vragen: 2
 Informatie  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap OPZEGGEN  Aantal vragen: 1
 Parkeerkaarten  Aantal vragen: 2
 Parkeren bij HBS  Aantal vragen: 1
 Seksuele intimidatie  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (maandagavond)  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (woensdagochtend)  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Vrienden van HBS  Aantal vragen: 1
 Vrijwilligers gezocht  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Vertrouwenspersoon
Wie zijn de vertrouwenspersonen bij HBS en hoe kan ik ze bereiken? 
HBS wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Om dit te waarborgen heeft HBS twee vertrouwenspersonen benoemd: Magdaleen van Haaften en Marjon van Wingerden.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.
Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen HBS willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen HBS een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. 

Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij geldt: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. Maar nog beter: het zorgt ervoor dat herhaling kan worden voorkomen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van HBS?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van HBS op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

Activiteiten van vertrouwenspersonen vallen onder verantwoording van het bestuur 

Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Deze meldingen worden anoniem gemaakt, dus zonder toevoeging van de personen die bij de melding betrokken waren.

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen HBS-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HBS en de betrokkene(n).

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen HBS

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij HBS en hoe kan ik ze bereiken?

Jouw vertrouwenspersonen bij HBS zijn Magdaleen van Haaften en Marjon van Wingerden. Zij zijn allebei huisarts en hebben door hun werk veel ervaring met het zijn van vertrouwenspersoon.

Je kunt Magdaleen en Marjon bereiken via e-mail: 


Als je een mail stuurt, zullen zij zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Je kunt zelf aangeven of je teruggebeld wilt worden of dat je een mail wilt ontvangen.

In de afgesloten gedeelte van deze website is bovenstaande tekst en het reglement van de vertrouwenspersoon na te lezen. Ga hierheen via de ledeninlog en kijk bij documenten.
 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram