header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Aanmeldformulier  Aantal vragen: 1
 Aannamebeleid  Aantal vragen: 1
 Accomodatie  Aantal vragen: 1
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Algemene voorwaarden  Aantal vragen: 1
 Bardiensten  Aantal vragen: 1
 Contact  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 2
 Contributie restitutie  Aantal vragen: 2
 Foto protocol  Aantal vragen: 1
 Funkey  Aantal vragen: 1
 Geschiedenis van HBS  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 HBS Huisregels  Aantal vragen: 2
 Informatie  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap OPZEGGEN  Aantal vragen: 1
 Parkeerkaarten  Aantal vragen: 2
 Parkeren bij HBS  Aantal vragen: 1
 Seksuele intimidatie  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (maandagavond)  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (woensdagochtend)  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Vrienden van HBS  Aantal vragen: 1
 Vrijwilligers gezocht  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributie
Contributie seizoen 2022-2023 

Contributie HBS -  seizoen 2021-2022
Senioren 450,00
ABCD jeugd 475,00
Tophockey toeslag ABCD 100,00
E jeugd 465,00
F jeugd 365,00
G jeugd 160,00
puppie* 230,00
student (met geldig BVI) 330,00
trainingslid 330,00
trim maandag 330,00
trim woensdag 285,00
Duo-lidmaatschap (op aanvraag) 265,00


Entreegeld 105,00
Opnieuw lid 
Funkey-cursus 125,00
  entreegeld Funkey 25,00
Zaalhockey  
Senioren, 9 spelers of minder 90,00
Senioren, 10 spelers of meer  80,00
TOP ABCD JEUGD (1e en 2e teams) 110,00
ABCD-jeugd, 12 spelers of minder 97,50
ABCD-jeugd, 13 spelers of meer 90,00
6E teams  30,00
8E teams 110,00


Indien er nog vragen zijn over de inning van de contributie dan kunt u terecht bij: [email protected] 
De te innen contributie wordt via de incassorekening van HBS door Mollie Payments aan de leden aangeboden. 
Indien de incasso niet gelukt is, dan ontvangt u een herinnering met de betaalmogelijkheid via IDEAL. 
Moeten wij u daarna nogmaals herinneren dan volgt er een boete, en een eventuele schorsing.

Bij wanbetaling kan HBS een incassobureau inschakelen. De kosten, naast de te incasseren contributie, hiervoor zijn voor het lid. Deze bedragen in ieder geval 15% met een minimum van 40 Euro en 21% BTW-verhoging.

De definitieve incasso data worden via de site nader bekendgemaakt.

De contributiebedragen worden elk seizoen opnieuw vastgesteld tijdens de ALV in juni van elk seizoen. Per seizoen kunnen de contributiebedragen wijzigen.
Indien een lidmaatschap gedurende het seizoen opgezegd wordt wegens een andere reden dan blessure/zwangerschap of verhuizing buiten de regio is het lid volledig contributie plichtig. Restitutie is dus mogelijk onder voorwaarden.

Bij een langdurige blessure/aanvraag tot restitutie kan een doktersverklaring gevraagd waarin de aard van de blessure en de duur van de hersteltermijn is aangegeven.

Indien er nog vragen zijn over de inning van de contributie dan kunt u terecht bij: [email protected] 
 
Incasso data 2022-2023 

Informatie over de inning/incasso van de contributie 2022-2023

 De contributie voor het seizoen 2022-2023 is in de ALV van 14 juni 2022 vastgesteld.

De betaling van de contributie vindt plaats middels een incasso namens HBS door Mollie Payments.

Het is van belang dat jouw gegevens correct bij HBS bekend zijn. Controleer dit nog even. Mocht er iets niet correct zijn of heeft er een wijziging plaatsgevonden, dan dit vóór 20 augustus aan ons doorgeven op [[email protected]]

 De incasso van de contributie is op onderstaande data:

 * op 15 augustus 2022 ontvang je de factuur en aankondiging van de eerste termijn. Deze zal op 25 augustus worden afgeschreven.

* op 15 januari 2022 ontvang je de factuur en aankondiging van de tweede termijn. Deze zal op 25 januari worden afgeschreven.

* De toeslag tophockey en/of opleidingsteams en trainingspakken zal worden aangekondigd in oktober, waarbij de teamindeling met de definitieve stand van 15 oktober bepaalt of dit voor jou van toepassing is. 
De incasso vindt op 25 oktober plaats.

* op 15 november ontvang je de factuur en aankondiging van de zaalhockey. Zaalhockey start eind november. De incasso zal vervolgens 25 november plaatsvinden.

Studententarief

Ben je student dan wordt je in eerste instantie aangemerkt als senior. Alleen na tijdige overlegging van een bewijs van inschrijving (BVI) kun je in aanmerking komen voor het studententarief van € 330,=
Bij tijdige overlegging wordt wel het studenttarief berekend. 
De korting op het reguliere seniorentarief wordt dan met de tweede termijn in januari verrekend en dan betaal je dus maar € 105,=   De eerste termijn is dus € 220,= 

De uiterste termijn voor inleveren van een BVI is 15 november.
Daarna vervalt het recht op de studentenkorting.
Betaal je wel ineens, dan wordt na ontvangst van het BVI het verschil teruggestort.

Mislukte incasso’s

Let goed op dat er voldoende saldo op je rekening staat voor de incasso. De 1e keer ontvang je na twee weken bij een mislukte incasso een herinnering zonder kosten
(met mogelijkheid tot betaling via IDEAL).
Kunnen we bij de 2e poging wederom niet incasseren, dan ontvang je een tweede herinnering met een verhoging van € 15,= voor de te maken administratiekosten.

Lukt het bij de 3e poging ook niet om de contributie te incasseren of betaal je het bedrag niet op tijd via IDEAL dan ontvang je een derde herinnering met wederom een verhoging € 15,= voor administratiekosten én wordt je automatisch geschorst totdat je de contributie en administratiekosten hebt voldaan.

Betaal op tijd via incasso en bespaar ons de moeite en jezelf de kosten van herinneringen.

Bestuur van MHC HBS

 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram