header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Aanmeldformulier  Aantal vragen: 1
 Aannamebeleid  Aantal vragen: 1
 Accomodatie  Aantal vragen: 1
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Algemene voorwaarden  Aantal vragen: 1
 Bardiensten  Aantal vragen: 1
 Contact  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 2
 Contributie restitutie  Aantal vragen: 2
 Foto protocol  Aantal vragen: 1
 Funkey  Aantal vragen: 1
 Geschiedenis van HBS  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 HBS Huisregels  Aantal vragen: 2
 Informatie  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap OPZEGGEN  Aantal vragen: 1
 Parkeerkaarten  Aantal vragen: 2
 Parkeren bij HBS  Aantal vragen: 1
 Seksuele intimidatie  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (maandagavond)  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (woensdagochtend)  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Vrienden van HBS  Aantal vragen: 1
 Vrijwilligers gezocht  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

HBS Huisregels
Algemene lidmaatschapvoorwaarden 

1. De huisregels:

De leden zijn onderworpen aan de 'huisregels' van mhc HBS.

2. contributie en entreegeld
De leden zijn verplicht tot het betalen van de contributie en verschuldigd entreegeld door automatische incasso. Op het inschrijvingsformulier worden daartoe de benodigde gegevens gevraagd. Er is mogelijkheid tot betaling in termijnen (2)
Dit wordt tijdig via de HBS website aangekondigd.
De facturen zullen per mail aan de leden verzonden worden. Ouders let op: dit kan naar het mailadres van uw kind zijn!
Leden die zich gedurende het lopende seizoen aanmelden zijn het volledige contributie bedrag verschuldigd, tenzij de aanmelding plaatsvindt na 1 februari van het lopend seizoen. Dan zal 50% contributie in rekening gebracht worden. Entreegelden blijven volledig, ook bij aanmelding na 1 februari.

Voor het versturen van een aanmaning brengt de club €15,- administratiekosten in rekening.

De volledige contributie dient voor 1 januari van het lopende seizoen betaald te zijn. Is dat niet het geval dan kan het lid een speelverbod opgelegd krijgen tot dat de contributie betaald is.

3. Fluiten
Volgens de regels van de KNHB en daarmee van MHC HBS dienen alle senioren en veteranen in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. Senioren en veteranen die lid willen worden verplichten zich bij afwezigheid van een kaart deze zo snel mogelijk te halen. 
De scheidsrechterscommissie organiseert daarom meerdere keren per jaar scheidsrechterscursussen. Nieuwe leden vanaf 14 jaar en ouder die nog geen kaart hebben zijn eveneens verplicht zo spoedig mogelijk hun kaart te halen. Tevens zijn de leden verplicht om op zaterdagen jeugdwedstrijden en op zondagen seniorenwedstrijden te fluiten. 

4. Bardienst (zie ook Huisreglement)
De bezetting van de bar wordt georganiseerd door de barcommissie. Iedere ouder/verzorger van een jeugdlid en alle overige leden worden enkele keren per jaar ingedeeld om achter de bar te helpen. Deze diensten zijn verplicht en worden tijdig aangekondigd. 

5. Roken en alcohol (zie ook Huisreglement)
Alcoholhoudende en sterke dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Alcoholhoudende drank wordt op vrijdag- en zaterdagmiddag verstrekt na 16.00 uur!
HBS is sinds 2019 rookvrij.

6. Competitie
Is een team ingeschreven voor een competitie (zaal, midwinter, regulier) dan is deelname verplicht. Deelname aan de competitie is geen vrije keus. 

7. Wedstrijdkleding
Het dragen van het officiële HBS tenue is verplicht, ook tijdens vriendschappelijke wedstrijden. 
Voor de heren: witte hockeykousen met HBS logo, rode broek met zwarte bies, zwart shirt met rode kraag en rode bies aan de mouwen. 
Voor de dames: witte hockeykousen met HBS logo, rood rokje, zwart shirt met rodekraag en rode bies aan de mouwen. 

In de winter mag een zwarte maillot worden gedragen. In de winter kan een zwart T-shirt met lange mouw onder het HBS shirt worden gedragen.    

8. Honden
Honden moeten aangelijnd zijn als ze het HBS terrein betreden en verblijven.

9. Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 mei van enig jaar. Uitsluitend opzeggingen via de site worden geaccepteerd. 

Wordt na 1 mei opgezegd, dan is het totale contributiebedrag voor het volgend seizoen verschuldigd.

Alleen in geval van ernstige blessure/ zwangerschap en verhuizing buiten de provincie Noord-Holland kan een gedeelte van de contributie geretourneerd worden. In alle overige gevallen zal HBS de volledige contributie factureren. 

10. Statuten en huisregels
Deze zijn op te vragen bij de secretaris van HBS: [email protected] 

 

 

 

 
HUISREGLEMENT mhc HBS, juni 2020 
HUISREGLEMENT MHC HBS

juni 2020

HBS staat voor Sportiviteit & Respect


 • Inleiding

  De hieronder beschreven gedragsregels geven de spelregels die gelden op en rond MHCHBS. De gedragsregels zijn vastgesteld door het bestuur van MHCHBS. De gewone fatsoennormen en omgangsvormen gelden overigens altijd, zowel tijdens het hockeyspel – wedstrijd en training- als ervoor en erna.

   Voor wat betreft de hockeywedstrijden gelden natuurlijk altijd het spel, - en arbitrage regelgeving van de KNHB. Ook geldt hetgeen dat de KNHB onder de noemer ‘ Sportiviteit & Respect uitdraagt. Over dit onderwerp is meer informatie te vinden op het KNHB-site. 

  MHCHBS heeft vertrouwenscontactpersonen aangesteld tot wie men zich in bepaalde gevallen van grensoverschrijdend gedrag kan wenden. Voor m.n. de jeugdleden is er een Incidenten Protocol en een Pest Protocol.

   

  1. Roken

  MHCHBS is een Rookvrije vereniging. Dat betekent dat er niet gerookt mag worden op MHCHBS behoudens de daar toe aangewezen rookplek aan de zijkant van het clubhuis. Veel clubs zijn helemaal rookvrij, er moet dan buiten het hek gerookt worden, is dan voor ons een optie? Anders is de term rookvrij misschien niet fair?

  2. Alcohol

  1.Op doordeweekse dagen en op zaterdag mag er tot 16.00 uur op en rond MHCHBS geen alcohol geschonken/gedronken worden, tenzij er op die dagen geen jeugdwedstrijden, jeugdtrainingen en of andere jeugdevenementen zijn.

  2.Aan leden onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht. Deze leeftijdsgroep mag ook geen alcoholische dranken drinken op en rond MHCHBS. Bij twijfel over de leeftijd zullen de barmedewerkers om ID vragen.

  3.Degene die op MHCHBS alcoholhoudende drank tappen/schenken/serveren/verkopen dienen de cursus "verantwoord alcoholgebruik” te hebben gevolgd.

  4.Overmatig alcoholgebruik wordt op MHCHBS niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.

  3. Drugs

  1.Het gebruik van hard, - en softdrugs op de MHCHBS-accommodatie wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.

  2.Het aan derden beschikbaar stellen van bovengenoemde druks op de MHCHBS-accommodatie wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap. Bovendien zal het bestuur de politie hiervan op de hoogte stellen.

  3.Bij het vermoeden dat men hard, - en softdrugs op de MHCHBS-accommodatie bij zich heeft kan men ter plaatse gevisiteerd worden; men zal eventuele zakken moeten legen en tassen e.d. moeten openen. 

  4. Agressie, geweld, criminaliteit en overig wangedrag

  1.Agressie, geweld, criminaliteit en vandalisme worden op de MHCHBS niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap

  2.De Vertrouwenspersonen van MHCHBS kunnen worden ingeschakeld. Op de website van MHCHBS wordt uitgelegd wat de rol van de vertrouwenspersonen is inclusief de namen en telefoonnummers van deze personen.

  3.Bovendien kan het bestuur in het geval van agressie, geweld, criminaliteit en vandalisme de Politie hierbij betrekken.

  4.Eventuele schade als gevolg van agressie, geweld, criminaliteit en vandalisme zal worden verhaald op de betrokkene: in het geval van minderjarigen zal verhaal worden gehaald bij de ouders/verzorgers.

  5. Discriminatie, seksuele intimidatie, incidenten en pestgedrag

  1.Grensoverschrijdend of ander ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, "vervelende incidenten” en pesten worden op MHCHBS niet getolereerd.

  2.De Vertrouwenspersonen van MHCHBS kunnen worden ingeschakeld. Op de website van MHCHBS wordt uitgelegd wat de rol van de vertrouwenspersonen is inclusief de namen en telefoonnummers van deze personen.

  3.Op de website van MHCHBS wordt een nadere uitleg gegeven omtrent "Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie".

  4.Op de website van MHCHBS staat "De gedragscode ter preventie van seksuele intimidatie in de sport".

  5.MHCHBS heeft een Incidenten Protocol, dat primair gericht is op situaties rond jeugdleden dat op de MHCHBS website beschikbaar is.

  6.MHCHBS heeft een ook een Pest Protocol, eveneens primair gericht op situaties rond jeugdleden.

  6. Gedragsregels trainers& trainer- coaches en betaalde vrijwilligers

  1.MHCHBS verwacht dat trainers, trainer- coaches en overige betaalde vrijwilligers (vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen) en in het bijzonder degenen die in het de uitoefening van hun taak met jongeren/kinderen werken, kennis hebben genomen van de in artikel 5 aan de orde gestelde informatie over ongewenst gedrag en de diverse geldende protocollen en gedragsregels, waaronder in het bijzonder het Reglement verwerking persoonsgegevens en de privacyverklaring, die op de website van MHCHBS beschikbaar zijn.

  2.Indien iemand nieuw is als vrijwilligers bij MHCHBS zal MHCHBS de protocollen en gedragsregels extra onder de aandacht brengen. Voor trainers en trainer-coaches wordt bij het contract toegevoegd het document "Richtlijnen voor trainers en trainer-coaches”. Bij ondertekening van het contract dient ook dit document getekend te worden. In dit document zijn alle richtlijnen die van toepassing zijn voor de trainers en trainer-coaches vastgelegd inclusief de gedragsregels.

  3.MHCHBS vraagt in het kader van deze betaalde taken te allen tijde een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Deze VOG zal in beginsel kosteloos worden verstrekt en MHCHBS zal helpen bij het aanvragen van deze VOG. Als men om hem/haar moverende redenen niet een VOG wil overleggen, dan mag men de bedoelde taak niet uitvoeren.

  7. Gedragsregels overige vrijwilligers

  1.MHCHBS verwacht dat alle vrijwilligers en in het bijzonder degenen die in het de uitoefening van hun taak met jongeren/kinderen werken, kennis hebben genomen van de in artikel 5 aan de orde gestelde informatie over ongewenst gedrag en de diverse geldende protocollen en gedragsregels, waaronder in het bijzonder het Reglement verwerking persoonsgegevens en de privacyverklaring, die op de website van MHCHBS beschikbaar zijn.

  2.Indien iemand nieuw is als vrijwilligers bij MHCHBS zal MHCHBS de protocollen en gedragsregels extra onder de aandacht brengen.

  8 .Privacy en beeldmateriaal

  1.Het is niet toegestaan om in de kleedruimten, douches en wc’s van MHCHBS-beeldopnamen te maken met een camera, smartphone, een tablet of anderszins.

  2.Het is niet toegestaan om beeldopnamen van personen gemaakt op MHCHBS te delen met derden zonder toestemming van degenen die op het beeldmateriaal zijn vastgelegd.

  3.Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten bij of van MHCHBS worden regelmatig foto’s genomen en video’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van MHCHBS, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen worden gebruikt op de website of app van MHCHBS. Leden van MHCHBS kunnen via de website aangeven hier toestemming voor te geven. Bij aanname van nieuwe leden kunnen de nieuwe leden toestemming geven. Bij bezwaren tegen plaatsing zal MHCHBS het beeldmateriaal verwijderen

  4.In bepaalde gevallen is dat met betrokkenen anders geregeld, zoals bijvoorbeeld bij de tophockeyers van Dames 1 en Heren 1, met wie over het portretrecht afspraken zijn gemaakt.

  5.MHCHBS gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring die te vinden op de website van MHCHBS.

  6.Zie voor verdere details het foto en video protocol op de website van MHCHBS.

  9. MHCHBS op Internet, Social Media en gedrukte media

  1.Het is aan leden en derden niet toegestaan om zonder toestemming op internet of in gedrukte media de suggestie te wekken dat bepaalde websites, social mediakanalen of hard copy onder beheer van MHCHBS tot stand zijn gekomen terwijl dit niet het geval is.

  2.Het is in dit verband niet toegestaan om zonder toestemming de naam van de MHCHBS en/of het logo van MHCHBS in welke (aangepaste) vorm dan ook te gebruiken.

  3.De naam van MHCHBS en het beeldmerk van MHCHBS zijn eigendom van MHCHBS en geregisterd.

  10. Vuurwerk

  1.Het is eenieder- leden e/of bezoekers – verboden waar dan ook op de accommodatie van MHCHBS vuurwerk bij zich te hebben e/o dit te ontsteken

  2.Als vuurwerk wordt aangemerkt: rotjes, strijkers, vuurpijlen, Bengaals vuur al dan niet in fakkels, andersoortige fakkels en alle wat daar op lijkt.

  3.Bij het vermoeden dat iemand vuurwerk op de accommodatie bij zich heft, kan deze person ter plaatse gevisiteerd worden. Men zal eventuele zakken moeten legen, tassen e.a. Moeten openen en het betrokken vuurwerk moeten afgeven. Dit vuurwerk wordt door MHCHBS afgevoerd.

  4.Personen die vuurwerk bij zich hebben zullen van het MHCHBS-terrein worden verwijderd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel beëindiging van het lidmaatschap.

  5.Indien men geen gevolgd geeft aan het verzoek om het vuurwerk af te geven of indien men toch vuurwerk ontstoken heft, kan het bestuur besluiten de Politie in te schakelen.

  6.Eventuele schade als gevolg van uurwerk zal verhaald worden bij degene, die het betrokken vuurwerk in zijn bezig had, dan wel ontstak: in geval van minderjarige zal verhaal worden gehaald bij de ouders/verzorgers.

  11. Clubhuis

  1.Aankondigingen, foto’s, informatieblaadjes etc. moeten niet met plakband, plakstift of punaises ed. Tegen muren en deuren bevestigd worden. Op toegewezen plekken mogen aankondigingen worden opgehangen na overleg met de barmanager of de SEAH.

  2.Voor alle gebruikers van het clubhuis geldt de algemene plicht om clubhuis en omgeving netjes te houden en op te ruimen van eigen spullen/afval.

  3.In het clubhuis worden hockeysticks en sporttassen op een zodanige wijze neergelegd dat anderen daar geen last van hebben.

  4.In het clubhuis wordt niet gehockeyd of met hockeysticks gezwaaid, nog gevoetbald of anderzijds met een (hockey) bal gespeeld. Schade ontstaan als gevolg van het negeren van dit verbod zal worden verhaald bij de veroorzaker, in het geval van minderjarigen bij de ouders/verzorgers.

  5.Gevonden voorwerpen worden in de daartoe bestemde krat bij de bar gedeponeerd. Men mag geen spullen uit de krat meenemen als men niet de eigenaar is. Op de website is de procedure voor gevonden voorwerpen te vinden.

  6.Van diefstal van eigendommen van MHCHBS zal aangifte gedaan worden.

  7.MHCHBS, noch het bestuur, zijn aansprakelijk voor op MHCHBS zoekgeraakte eigendommen van leden e/o bezoekers.

  8.Het clubhuis dient afgesloten te worden volgens het sluitprotocol. Bij het niet naleven van het protocol (met als gevolg een melding van beveiliger NVD) worden de kosten (€ 50) doorberekend aan de betreffende trainer/coach.

  12. Bar/Buffet

  1.Het nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in teamverband in en om het clubhuis of op het MHCHBS complex is niet toegestaan zonder dat daartoe voorafgaand afspraken zijn gemaakt met de barmanager.

  2.Alle consumpties dienen cashless te worden afgerekend aan de bar.

  3.Het bestuur bepaalt welke consumpties onder " Eigen Verbruik” kunnen worden aangeslagen.

  4.Onder eigen gebruik vallen water, thee, frisdrank en koffie voor de verschillende commissies. Alcoholische dranken en etenswaren zijn ter aller tijde voor eigen rekening, tenzij het bestuur dat anders besluit en daar toestemming voor geeft.

  5.Er worden geen consumpties op rekening gezet voor latere betaling.

  13. Kunstgrasvelden

  1.Betreed het kunstgras alleen met schone daarvoor geschikte schoenen.

  2.Het is verboden om het kunstgras te betreden door over hekken/boarding te klimmen.

  3.Geen kauwgom, glaswerk en etenswaren op het kunstgras of dug-outs.

  4.MHCHBS is een rookvrije verenging en is het dus ook verboden om op en rond het kunstgras te roken.

  5.Gebruik het hekwerk/boarding rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats.

  6.Klimmen in de netten achter de goals is verboden.

  7.Het is verboden om klimmen in de TV/Videotoren tenzij men als cameraman of anderszins van het bestuur toestemming daarvoor heeft

  8.Het complex van MHCHBS is gesloten en niet toegankelijk buiten de georganiseerde trainingen, wedstrijden of evenementen?

  9.Naafloop van de avondtrainingen en de wedstrijden op zaterdag en zondag moet direct de veldverlichting uitgezet worden. Deverlichting gaat automatisch uit om 22.40 uur. Het aan- en uitzetten van alle velden geschiedt via de Lumosa App. De gebruikers van deze app wordt via de SEAH geregeld. 

  14. Accommodatie MHCHBS en kinderen:

  1. Ouders/verzorgers dienen zich bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om toezicht te houden op hun kinderen. MHCHBS aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van schade of letsel.

  15. Rommel opruimen

  1.Lege flesjes, flessen, glazen, bekers, kratten en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis.

  2.Afval, waaronder plastic bekers en flesjes, ed. Moeten worden gedeponeerd in de afvalbakken, die het op het complex en het clubhuis staan

  16. Honden

  1.Men wordt gevraagd terughoudend te zijn met het meenemen van een hond naar de hockeyclub. Mocht men wel een hond wel meenemen, dan mag dit alleen indien deze kort is aangelijnd.

  2.Honden zijn niet toegestaan in het clubhuis met uitzondering van een (op die wijze herkenbare) hulphond.

  17. Brom/fietsen/scooters en auto’s

  1.Rijden met scooters etc. langs de velden is ten strengste verboden.

  2.Fietsen worden geplaatst in de fietsenstalling achter het clubhuis.

  3.Scooters/bromfietsen op de daarvoor aangewezen plaats aan de zijkant van het clubhuis.

  4.Auto’s kunnen worden geparkeerd in de daarvoor bestemde parkeervakken rond het complex. Men parkeert op eigen risico.

  5.Indien men buiten de aangegeven vakken parkeert kan men een bekeuring krijgen.

  18. Betreden en verlaten van het complex/de buurt

  1.Men wordt geacht, met name in de avonduren, het complex zo rustig mogelijk te verlaten en geen overlast door lawaai of op andere wijze te veroorzaken op het complex en in de aanpalende omgeving.

  2.Brom/fietsen, scooters en auto’s dienen zich aan de toegestane maximum snelheid te houden.

  19. Verzamelen buiten MCMHCHBS

  Er kan worden verzameld op MHCHBS bij een uitwedstrijd. Logistiek is het handiger om ergens anders te verzamelen. Dit gebeurt in de regel op de parkeerplaats van het Kennemer Sportcentrum. Het parkeerterrein van de Squashhal is daarvoor niet toegestaan.

  20. Wijzigingen

  Het bestuur behoudt zich het recht voor deze gedragsregels te wijzigen.

   

   

  Algemeen

  Het bestuur is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen van het complex of clubhuis te verwijderen. Indien het leden betreft kan dit leiden tot een schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap. In voorkomende gevallen kan het bestuur de politie inschakelen. Aanwijzingen in dit kader van de bestuursleden en andere daartoe bevoegde commissieleden en functionarissen, trainers en coaches moeten worden opgevolgd.

   

   

   

   

   

   [email protected] 
 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram