header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Aanmeldformulier  Aantal vragen: 1
 Aannamebeleid  Aantal vragen: 1
 Accomodatie  Aantal vragen: 1
 Afgelastingen  Aantal vragen: 2
 Algemene voorwaarden  Aantal vragen: 1
 Bardiensten  Aantal vragen: 1
 Contact  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 2
 Contributie restitutie  Aantal vragen: 2
 Funkey  Aantal vragen: 1
 Geschiedenis van HBS  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 HBS Huisregels  Aantal vragen: 2
 Informatie  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap OPZEGGEN  Aantal vragen: 1
 Parkeerkaarten  Aantal vragen: 2
 Parkeren bij HBS  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (maandagavond)  Aantal vragen: 1
 Trimhockey (woensdagochtend)  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Vrienden van HBS  Aantal vragen: 1
 Vrijwilligers gezocht  Aantal vragen: 1
 Wachtwoord  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

HBS Huisregels
Algemene lidmaatschapvoorwaarden 

1. De huisregels:

De leden zijn onderworpen aan de 'huisregels' van mhc HBS.

2. contributie en entreegeld
De leden zijn verplicht tot het betalen van de contributie en verschuldigd entreegeld door automatische incasso. Op het inschrijvingsformulier worden daartoe de benodigde gegevens gevraagd. Afboeking van de contributie vindt plaats in de tweede helft van september. De penningmeester kondigt dit tijdig via de website aan.

De facturen zullen per mail aan de leden verzonden worden. Ouders let op: dit kan naar het mailadres van uw kind zijn!
Leden die zich gedurende het lopende seizoen aanmelden zijn het volledige contributie bedrag verschuldigd, tenzij de aanmelding plaatsvindt na 1 februari van het lopend seizoen. Dan zal 50% contributie in rekening gebracht worden. Entreegelden blijven volledig,ook bij aanmelding na 1 februari.

Voor het versturen van een aanmaning brengt de club €15,- administratiekosten in rekening.

De volledige contributie dient voor 1 januari van het lopende seizoen betaald te zijn. Is dat niet het geval dan kan het lid een speelverbod opgelegd krijgen tot dat de contributie betaald is.

3. Fluiten
Volgens de regels van de KNHB en daarmee van MHC HBS dienen alle senioren en veteranen in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. Senioren en veteranen die lid willen worden verplichten zich bij afwezigheid van een kaart deze zo snel mogelijk te halen. 
De scheidsrechterscommissie organiseert daarom meerdere keren per jaar scheidsrechterscursussen. Nieuwe leden vanaf 14 jaar en ouder die nog geen kaart hebben zijn eveneens verplicht zo spoedig mogelijk hun kaart te halen. Tevens zijn de leden verplicht om op zaterdagen jeugdwedstrijden en op zondagen seniorenwedstrijden te fluiten. 

4. Bardienst (zie ook Huisreglement)
De bezetting van de bar wordt georganiseerd door de barcommissie. Iedere ouder/verzorger van een jeugdlid en alle overige leden worden enkele keren per jaar ingedeeld om achter de bar te helpen. Deze diensten zijn verplicht en worden tijdig aangekondigd. 

5. Roken en alcohol (zie ook Huisreglement)
Alcoholhoudende en sterke dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Alcoholhoudende drank wordt op vrijdag- en zaterdagmiddag verstrekt na 16.00 uur!
HBS is sinds 2019 rookvrij.

6. Competitie
Is een team ingeschreven voor een competitie (zaal, midwinter, regulier) dan is deelname verplicht. Deelname aan de competitie is geen vrije keus. 

7. Wedstrijdkleding
Het dragen van het officiële HBS tenue is verplicht, ook tijdens vriendschappelijke wedstrijden. 
Voor de heren: witte hockeykousen met HBS logo, rode broek met zwarte bies, zwart shirt met rode kraag en rode bies aan de mouwen. 
Voor de dames: witte hockeykousen met HBS logo, rood rokje, zwart shirt met rodekraag en rode bies aan de mouwen. 

In de winter mag een zwarte maillot worden gedragen. In de winter kan een zwart T-shirt met lange mouw onder het HBS shirt worden gedragen.    

8. Honden
Honden moeten aangelijnd zijn als ze het HBS terrein betreden en verblijven.

9. Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 mei van enig jaar. Uitsluitend opzeggingen via de site worden geaccepteerd. 

Wordt na 1 mei opgezegd, dan is het totale contributiebedrag voor het volgend seizoen verschuldigd.

Alleen in geval van ernstige blessure/ zwangerschap en verhuizing buiten de provincie Noord-Holland kan een gedeelte van de contributie geretourneerd worden. In alle overige gevallen zal HBS de volledige contributie factureren. 

10. Statuten en huisregels
Deze zijn op te vragen bij de secretaris van HBS: [email protected] 

 

 

 
Huisreglement (vastgesteld december 2014) 
HUISREGLEMENT MHC HBS

Vastgesteld bestuur: december 2014

HBS staat voor Sportiviteit & Respect


Algemene regels
 • De aanwijzingen van de leidinggevenden binnen de sportaccommodatie, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd. 
 • Bij controles op bezit van drugs, wapens etc. is men verplicht medewerking te verlenen.
 • Consumpties worden direct afgerekend.
 • Alcoholhoudende en sterke dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Alcoholhoudende drank wordt op vrijdag- en zaterdagmiddag verstrekt na 16.00 uur.
 • De bar wordt anderhalf uur na het einde van de laatst gespeelde wedstrijd of na de laatste training gesloten. De laatste consumptie wordt om 23.30 uur verstrekt.
 • Het clubhuis wordt uiterlijk om 24.00 uur gesloten, tenzij een vergunning anders toestaat. 
Het is verboden:
 • drugs in het bezit te hebben;
 • vernielingen aan te richten, zowel binnen de sportaccommodatie als daar buiten;
 • geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;
 • discriminerende opmerkingen te maken;
 • geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de club;
 • op stoelen,banken en tafels te lopen;
 • afval op de grond te werpen;
 • op het terras of in het clubhuis te voetballen en te hockeyen;
 • met (brom)fietsen en scooters op het terras te rijden en/of deze daar te stallen
 • (brom)fietsen en scooters te plaatsen bij stallingsverbodsborden, tegen het clubhuis of het terrashek
 • zich te begeven achter de bar of in de keuken zonder uitdrukkelijke toestemming van de leidinggevende;
 • meubilair mee te nemen naar het terras, dan alleen als het na gebruik weer op dezelfde plaats wordt teruggezet;
 • in het clubhuis te roken;
 • tijdens de bardienst alcohol te gebruiken; 
 • honden onaangelijnd op de sportaccommodatie  mee te nemen;
 • van de sportverlichting gebruik te maken na  23:00 uur.
 • in het clubhuis eigen drank mee te nemen en te nuttigen;
 • in het clubhuis eigen etenswaar mee te nemen en te nuttigen zonder toestemming van de leidinggevende; 
Verder is bepaald dat:
 • eigen maaltijden alleen na toestemming mogen worden genuttigd op een vaste - door de barmanager bepaalde - plaats in het clubhuis;
 • eigen maaltijden of etenswaren niet mogen worden bereid in de keuken van HBS. Trainers mogen alleen gebruik maken van de koelkast en magnetron achter de bar op trainingsdagen;
 • teams - na toestemming van de barmanager -  etenswaren tijdelijk (maximaal 2 dagen) kunnen bewaren in de aparte koelkast.
 • limonade voor jongste jeugd is gratis op training en wedstrijddagen. Juniorenteams krijgen limonade bij de 3e helft samen met de tegenstander. Seniorenteams betalen per pitcher (3 liter).
 • verstrekte consumptiebonnen alleen op de dag van uitgifte geldig zijn en niet kunnen worden opgespaard;
 • consumptiebonnen kunnen besteed worden aan koffie, thee, of een drankje met een waarde niet hoger dan een frisdrank. Dit geldt ook voor scheidsrechters.
 • (brom)fietsen en scooters worden verwijderd en/of aan de ketting gelegd als zij zijn gestald op een stallingsverbodsplek. Bij het aan de ketting leggen wordt een boete van euro 5 opgelegd.
De toegang tot het sportterrein wordt geweigerd als men:
 • aangeschoten, dronken of onder invloed is van psychotrope stoffen;
 • eerder de toegang is ontzegd;
 • niet meewerkt aan controles en of de vraag tot identificatie (leeftijd).
Bij het in bezit hebben van drugs en andere psychotrope stoffen, worden deze bij aanhouding direct in beslag genomen en wordt de overtreder overgedragen aan de politie. Er wordt een aangifte gedaan door mhc HBS.
 
Wordt de overtreder de toegang tot de sportaccommodatie geweigerd en/of wordt deze van de accommodatie verwijderd dan wordt bij verzet de politie ingeschakeld en wordt door mhc HBS aangifte gedaan.
 
Sportiviteit & Respect wordt volgens de KNHB* norm gehanteerd (www.knhb.nl). HBS is voorstander van het 'Shake hands' protocol.
 • Vragen en/of klachten kunt u melden bij de secretaris van de vereniging,  [email protected] 
 

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram