header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Vacatures

Vrijwilligerswerk vacatures 2018/2019

Nieuws afbeelding 2-4-2018

Beste leden,

Er zijn een heel aantal commissies die echt hulp kunnen gebruiken komend seizoen. Zou jij het leuk vinden om iets te doen voor een van deze commissies? Laat het ons weten via [email protected]

Wil je iets doen voor een commissie die hier niet bij staat? Dat kan natuurlijk ook. Wij horen het graag. Waarom moeilijk doen als het samen kan!


Mvg, de Vrijwilligerscommissie

 

Grascoördinator - Op HBS is de zaterdag een drukbezette dag. We zijn genoodzaakt tussen de 4-7 teams per week op gras in te delen. Werkzaamheden: in kaart brengen van de wensen van de gras spelende teams & benodigde coördinatie en communicatie om dit te bewerkstelligen (waar mogelijk), tegenstanders benaderen of er kunstgrasvelden beschikbaar zijn, overleg met seniorenwedstrijd secretariaat of er wedstrijden op zondag gespeeld kunnen worden, overleg mogelijkheden en verzetten van de wedstrijden met de bond. Tijdsbeslag: 2 à 3 uur per week bij veldwedstrijden.

-

Klussenclub- Klussen en tuinieren op het complex (clubhuis en velden). O.a. onderhoud hekken, goals, netten, dug outs en kleine reparaties in en rondom clubhuis. Ook onderhoud en beheer van het groen (bladeren vegen met bladblazer, struiken snoeien), mollen vangen en verjagen. Tijdsbeslag: Wanneer je klussen op kunt pakken.

-

Zaalcommissie - o.a. zorgen jullie voor de organisatie en uitvoering rondom zaalhockey voor de breedteteams. Invulling van de coaching van de breedteteams, communicatie, informatievoorziening en ondersteuning aan de coaches en een schema opzetten voor de zaaldiensten. Tijdsbeslag: rond augustus t/m november gemiddeld 1 uur per week, van december t/m februari gemiddeld 2 uur per week. Na zaalseizoen evaluatie.

-

Grote Club Actie- Jullie verzorgen de organisatie van de grote clubactie. O.a. onderhouden jullie contact met de stichting, bestellen, distribueren en verwerken loten en brengen de actie onder de aandacht bij de leden. Tijdsbeslag: van sept. tot nov. met piek tijdens verkoop.

-

CeeDee Toernooicommissie - o.a. organiseren jullie een 2-daags toernooi tijdens Pinksteren voor de D en C-jeugd. O.a. maken jullie affiches en plaatsen jullie informatie op de website, controleren jullie de inschrijvingen en betaling en maken jullie het toernooiboekje. Op de dag zelf ontvangen jullie de gasten en zijn jullie het aanspreekpunt. Ook stemmen jullie de begroting af. Tijdsbeslag: half uur per week van maart tot Pinksteren plus aanwezigheid op het toernooi zelf.

-

Gevonden Voorwerpen- Je biedt de mogelijkheid aan spelers van HBS en gasten om verloren voorwerpen terug te kunnen krijgen. Ophalen, publiceren van voorwerpen online (1x per maand), overhandigen aan eigenaren. Organisatie van de gevonden voorwerpen verkoop op eerste zaterdag van het seizoen. Tijdsbeslag: 1,5 uur per week plus 1 keer verkoop op zaterdag

-

Feestcommissie - O.a. organiseren jullie feesten en evenementen op HBS, zoals de AB/CD-feesten, Pubquizen, 30+feest en afsluitende clubdag. Jullie verlenen assistentie bij de Thé Dansants (TD’s). Bedenk thema’s, zorgt voor kaartverkoop, contact met bands, en regelen van posters. Ook zijn jullie verantwoordelijkheid voor inkosten en uitgaven van de feesten. Tijdsbeslag: gemiddeld 2 uur per week in de voorbereidingsfase. Vlak voor en tijdens het feest ongeveer 7 uur. Er vindt ongeveer 2 x per hockeyseizoen een AB én een CD-feest plaats, er wordt 1 à 2 keer een pubquiz georganiseerd en er is jaarlijks een 30+feest.

-

Kascommissie - O.a. controleer je de boekhouding en geef je advies over het beleid. Daarnaast maak je het verslag voor de jaarlijkse ledenvergadering. Je werkt samen met de Penningmeester. Tijdsbeslag: 2 keer per jaar

--


JONGSTE JEUGD COMMISSIE

Fotograaf Jongste Jeugd - o.a. vergroot je de zichtbaarheid van de jongste jeugd op HBS. Jullie maken foto's van belangrijke momenten binnen de jongste jeugd en kunt deze bewerken voor online uitingen. Tijdsbeslag: 2 uur per maand. Aanwezigheid tijdens evenementen. Gestelde eisen aan vacature: Fotograaf of affiniteit met fotografie

-

Funckey Coördinator- o.a. promoot je Funckey hockey zodat de groepen continue vol zitten. Je verwerkt de aanmeldingen, deelt de cursisten in en handelt de communicatie af. Tijdsbeslag: 2 x per seizoen bij nieuwe aanmeldingen intensief, verder af en toe aanwezig tijdens cursus

-

DTP Jongste Jeugd- o.a. vergroot je de zichtbaarheid van de jongste jeugd op HBS. Jullie bewerken allerlei soorten online en offline publicaties zoals flyers, posters, brochures etc. Tijdsbeslag: 2 uur per maand.

--


BARCOMMISSIE

Barmedewerker woensdagmiddag - Je zorgt samen met een groepje ouders dat de bar bezet is op de trainingsmiddag van de jongste jeugd. Je doet de bediening en verzorgt de limonade. Je ondersteunt de barmanager en houdt het clubhuis schoon. Tijdsbeslag: 1 keer in de 3 à 4 weken op de woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30.

-

Barmedewerker vrijdagmiddag - Je zorgt samen met een groepje ouders dat de bar bezet is op de trainingsmiddag van de jongste jeugd. Je doet de bediening en verzorgt de limonade. Je ondersteunt de barmanager en houdt het clubhuis schoon. Tijdsbeslag: 1 keer in de 3 à 4 weken op de vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00.

-

Barcoördinator Zaterdag - Tijdens de zaterdag begeleid je ouders die bardienst draaien door (oa) uitleg te geven over het koffieapparaat; uitleg te geven over de indeling van de bar en uitleg te geven over de kassa en de afhandeling van het geld. Je stuurt de ingedeelde ouders aan vwb het schoonmaken van clubhuis (tafels schoonmaken, vuilniszakken verschonen etc) en het bijvullen van de voorraden. Je biedt ondersteuning aan de barmanager. Je aanspreekpunten zijn de Indeler Bardiensten Zaterdag en de barmanager. Tijdsbeslag: Er is een poule van ongeveer 15 BC’ers die gemiddeld 1 keer per maand/6 weken 3 uur ondersteuning bieden achter de bar. Eventueel zijn deze BC’ers – op vrijwillige basis - ook in te zetten achter de bar bij andere clubactiviteiten.

--


WEDSTRIJDTAFEL

Leden Wedstrijdtafel Jongste Jeugd - o.a. verwelkomen jullie de gastteams en de eigen teams en geven hen de noodzakelijke informatie voor een goed verloop van het wedstrijdschema. Tijdsbeslag: 3 a 4 keer per seizoen tussen 8.30/10.30 voor Jongste Jeugd.

-

Leden Wedstrijdtafel ABCD - o.a. verwelkomen jullie de gastteams en de eigen teams en geven hen de noodzakelijke informatie voor een goed verloop van het wedstrijdschema. Tijdsbeslag: 3 a 4 keer per seizoen tussen 10.30/14.00 en 14.00/17.30 voor ABCD.

--


ARBITRAGECOMMISSIE

Indeler Zaterdag Scheidsrechters - o.a. zorg jij dat thuisspelende teams van jouw categorie (A,B,C en D vanaf de elftallen) op zaterdagen voorzien zijn van twee scheidsrechters. Aan het begin van het seizoen inventariseer je welke ouders als scheidsrechter beschikbaar zijn. Gedurende het seizoen plan je scheidsrechters in en hou je in de gaten of ze bevestigen dat ze gaan fluiten. Tijdsbeslag: 1 avond per week.

-

Zaterdag Scheidsrechter begeleider - o.a. zorg jij dat onervaren scheidsrechters een goede en positieve begeleiding krijgen, zodat ze vertrouwen krijgen in het fluiten van wedstrijden. Tijdsbeslag: begeleiden van de scheidsrechter voor, tijdens en na de wedstrijd op zaterdag.

-

Arbitrage communicatiemedewerker - o.a. verzorg je de communicatie vanuit de arbitragecommissie naar de leden op de online mediakanalen. Je brengt ouders op de hoogte van activiteiten en mogelijk heb je nieuwe ideeën. Tijdsbeslag :2 uur per maand

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram