header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Waterveld (KG3)

Leden stemmen in met vervangingsplan kunstgrasvelden naar watervelden

Nieuws afbeelding 11-4-2016
Op de algemene ledenvergadering hebben de leden van mhc HBS met zeer ruime meerderheid ingestemd met het investeringsplan voor de vervanging van de huidige kunstgrasvelden.De vervanging van deze velden leidt niet tot een extra contributieverhoging of de invoering van een eenmalige bijdrage.

 
In de periode tot 2020 krijgt het bestuur de ruimte van de leden om veld 3 en 1 te vervangen door een waterveld. Over de ondergrond van veld 2 (nu zandingestrooid) zal in 2020 beslist worden. De vervanging zal gefinancierd worden met eigen middelen en leningen.


Veld 3, nu nog semi-water, kampt met een hardnekkig drainage en algenprobleem. Deze zomer zal het veld omgezet worden naar een waterveld. 
Het hoofdveld (KG1), eveneens semi-water, kan in 2018 omgezet worden naar water. De verwachting is dat zowel Dames als Heren 1 op het huidige hoofdveld hun thuiswedstrijden blijven spelen.


In 2020 kan veld 2 aangepakt gaan worden. De bestuur zal  te zijner tijd  beslissen over de keuze van de ondergrond (water of zand). In de begroting heeft het bestuur ook nog ruimte voor de eventuele aanleg van een half veld op de kopse kant van veld 3 (KG5).

Kort samengevat:

  • In zomer 2016 veld 3 vervangen voor een waterveld
  • Hiervoor geen extra verhoging contributie of eenmalige bijdrage 
  • Aanleg gefinancierd uit eigen middelen en leningen.
  • Voldoende ruimte in begroting voor andere hockeyzaken.
  • Veld 1 vervangen in zomer 2018 voor een waterveld
  • Veld 2 vervangen in 2020 (tzt keuze maken)

Heeft u nog vragen, mail die dan naar [email protected]
De gehele presentatie en de FAQ's zijn in het besloten gedeelte van deze website te vinden in Documenten, submap Presentaties ALV.


Het bestuur van HBS

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram