header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Scheidsrechterszaken

LET OP: spelregelwijziging dit seizoen

1-9-2011

Bij internationale toernooien op wereldniveau speelt men al een paar jaar met een afwijkende toernooiregel (Tournament Regulation) met betrekking tot het te vroeg uitlopen. Deze regel wordt vanaf 1 augustus 2011 als spelregel in Nederland ingevoerd.


Huidige spelregel:

13.3.h:
tot de bal bij de strafcorner is gespeeld, mag geen andere aanvaller dan diegene die de strafcorner neemt in de cirkel komen en mag geen enkele verdediger over de achterlijn of middenlijn komen (deze spelregel wijzigt niet).

 

13.7.c:
een verdediger komt over de middenlijn of over de achterlijn voordat de strafcorner is genomen: de strafcorner wordt opnieuw genomen

 

13.7.d:
een aanvaller komt in de cirkel voordat de strafcorner is genomen: de strafcorner wordt opnieuw genomen (de gehele regel 13.7 wijzigt, maar inhoudelijk betreft de wijziging alleen de huidige onderdelen c en d)


Gewijzigde spelregel in Nederland:
 

13.7 Straffen voor een overtreding tijdens het nemen van een strafcorner:

a.   de aanvaller die een strafcorner neemt, heeft niet tenminste één voet buiten het veld aan de grond: de strafcorner wordt opnieuw genomen

b.   een verdediger komt over de middenlijn voordat de strafcorner is genomen: de strafcorner wordt opnieuw genomen

c.   een verdediger, niet zijnde de doelverdediger, komt over de achterlijn voordat de strafcorner is genomen: de strafcorner wordt opnieuw genomen; (KNHB:) de verdediger moet aan de andere kant van de middenlijn plaatsnemen en zijn team verdedigt de strafcorner met één verdediger minder achter de achterlijn

d.   de doelverdediger komt over de achterlijn voordat de strafcorner is genomen: de strafcorner wordt opnieuw genomen; (KNHB:) een verdediger moet aan de andere kant van de middenlijn plaatsnemen en zijn team verdedigt de strafcorner met één verdediger minder achter de achterlijn.

e.   een aanvaller komt in de cirkel voordat de strafcorner is genomen: de strafcorner wordt opnieuw genomen; (KNHB:) de aanvaller moet achter de middenlijn plaatsnemen

f.    de aanvaller die de strafcorner neemt doet alsof hij de bal speelt: de aanvaller moet aan de andere kant van de middenlijn plaatsnemen en de strafcorner moet door een andere aanvaller worden genomen

KNHB: de verdediger die door deze schijnbeweging te vroeg over de achterlijn is gekomen, hoeft niet achter de middenlijn plaats te nemen.

g.   voor een andere overtreding van de aanvaller die de strafcorner neemt: vrije slag wordt toegekend aan het verdedigende team

h.   KNHB: de bepalingen van 13.7 c t/m g gelden totdat de strafcorner volgens regel 13.5 en 13.6 ten einde is

i.    voor een andere overtreding door de aanvallende partij: een vrije slag wordt toegekend aan het verdedigende team

In andere dan bovenstaande gevallen wordt een vrije slag, strafcorner of strafbal gegeven zoals in het spelreglement beschreven staat.

 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram